กิจกรรม
ล่าสุดของคุณ
!

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือที่เก็บประวัติการใช้งานของคุณ

เราได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากการค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

???private_mode_title???

???private_mode_text???

ยางรถยนต์ที่ถูกเรียกดูล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกเรียกดูล่าสุด

การค้นหาครั้งล่าสุด

เทคโนโลยี

ความสามารถในการอุ่นเครื่อง

เทคโนโลยีทันสมัยสำหรับการแข่งขันอันดุเดือด

มิชลิน Synthetic Component Technology (SCT)

มิชลิน Synthetic Component Technology (SCT)

อีลาสโตเมอร์สังเคราะห์สำหรับใช้ในการแข่งขันของมิชลินได้นำมาใช้ในยางคอมปาวด์ ร่วมกับส่วนประกอบเรซินสังเคราะห์แบบไฮเทค ซึ่งช่วยส่งเสริมการอุ่นเครื่องให้ไปถึงอุณหภูมิที่ดีที่สุดที่สามารถทำงานได้เป็นไปอย่างรวดเร็วจนคุณสามารถเข้าโค้งแบบเข่าเช็ดพื้นตั้งแต่โค้งแรก