กิจกรรม
ล่าสุดของคุณ
!

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือที่เก็บประวัติการใช้งานของคุณ

เราได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากการค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

???private_mode_title???

???private_mode_text???

ยางรถยนต์ที่ถูกเรียกดูล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกเรียกดูล่าสุด

การค้นหาครั้งล่าสุด

วิธีการเลือกยาง

ดัชนีความเร็วและดัชนีบรรทุกสูงสุด

ดัชนีความเร็ว

ดัชนีความเร็วระบุความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถรับน้ำหนักตามที่ระบุในดัชนีน้ำหนัก ภายใต้สภาพการใช้งานที่กำหนดโดยผู้ผลิต

อัตราความเร็วสูงสุดที่ยางทนได้

ดัชนีน้ำหนัก

ดัชนีน้ำหนักคือรหัสตัวเลขที่ระบุน้ำหนักสูงสุดที่ยางหนึ่งเส้นสามารถแบกรับได้ที่ความเร็วตามที่ระบุในดัชนีความเร็ว ภายใต้สภาพการใช้งานที่กำหนดโดยผู้ผลิต

ดัชนีแบกน้ำหนักสูงสุด