กิจกรรม
ล่าสุดของคุณ
!

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือที่เก็บประวัติการใช้งานของคุณ

เราได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากการค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

???private_mode_title???

???private_mode_text???

ยางรถยนต์ที่ถูกเรียกดูล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกเรียกดูล่าสุด

การค้นหาครั้งล่าสุด

วิธการเลือกยางอย่างเหมาะสม

กฎหมาย

 

กฎระเบียบ

รถจักรยานยนต์ทุกคันถูกประกอบโดยใช้ชิ้นส่วนที่ตรงกับข้อกำหนดของผู้ผลิต

การ ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและผู้ผลิตยางเป็นสิ่งสำคัญ เพราะรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนกฎหมายทางหลวง คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  • ขนาดของยางสำหรับล้อหน้าและด้านหลังกำหนดโดยผู้ผลิต
  • ดัชนีการใช้งาน (น้ำหนักบรรทุกและความเร็ว) ซึ่งอย่างน้อยควรเท่ากับคำแนะนำของผู้ผลิต
  • โครงยางแบบเดียวกัน (เรเดียลหรือไบแอส) ในล้อหน้าและหลัง (เว้นแต่ผู้ผลิตจะกำหนดเป็นอย่างอื่น)

 

การกระทำบางอย่างต้องเป็นไปตามสามัญสำนึกแม้ว่ากฎหมายทางหลวงจะไม่บังคับก็ตาม

  • เลือกยางที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน (เซอร์กิต สปอร์ต ทัวริ่ง)
  • หลีกเลี่ยงการใช้ยาง 2 ยี่ห้อที่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ผลิตแต่ละรายออกแบบยางมาเพื่อใช้คู่กัน (ยางหน้าและยางหลัง) ดังนั้น ข้อกำหนดเชิงเทคนิคของยางแต่ละยี่ห้อจะแตกต่างกันออกไป ท่านสามารถใช้ยางต่างยี่ห้อกันได้ในกรณีฉุกเฉินหรือยางรั่วเท่านั้น