กิจกรรม
ล่าสุดของคุณ
!

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือที่เก็บประวัติการใช้งานของคุณ

เราได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากการค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

???private_mode_title???

???private_mode_text???

ยางรถยนต์ที่ถูกเรียกดูล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกเรียกดูล่าสุด

การค้นหาครั้งล่าสุด

ค้นหายางมิชลินที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในชั่ววินาที ทำการค้นหาเพื่อดูว่ายางนี้เหมาะสมกับรถยนต์ของคุณหรือไม่
ตัวอย่าง BMW HP2 Megamoto 2016

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศนี้กำหนดข้อตกลงระหว่างคุณกับเราเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา http://moto.michelin.co.th/ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศนี้มีผลบังคับต่อผู้ใช้งานและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราทุกคน

การใช้งานเว็บไซต์ของเราหมายความว่าคุณได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมดในนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศนี้ ซึ่งเพิ่มเติมจากข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ของเราและสามารถดูรายละเอียดได้ในหน้านี้

http://moto.michelin.co.th/ คือเว็บไซต์ที่จัดทำโดยบริษัท สยามมิชลิน  จำกัด (“เรา”) เราได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและมีสำนักงานที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 252 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

เนื้อหาในหน้านี้ (รวมถึงเอกสารที่อ้างอิงถึงในหน้านี้) จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานที่คุณอาจต้องใช้จากเว็บไซต์ http://moto.michelin.co.th/ ของเรา (เว็บไซต์ของเรา) ไม่ว่าในฐานะผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้งานลงทะเบียนก็ตาม กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานโดยละเอียดก่อนเริ่มใช้เว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์ของเราหมายความว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานดังกล่าว หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงการใช้งานนี้ กรุณางดใช้งานเว็บไซต์ของเรา


การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

คุณต้องใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ห้ามใช้เว็บไซต์ของเราในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในรูปแบบที่ละเมิดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของท้องถิ่น ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
 • ในรูปแบบที่ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายฉ้อฉลหรือมีวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายฉ้อฉล
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำร้ายหรือพยายามทำร้ายผู้เยาว์ในรูปแบบใดก็ตาม
 • เพื่อส่ง รับโดยรู้อยู่แล้ว อัพโหลด ดาวน์โหลด ใช้ หรือใช้ซ้ำ ซึ่งสื่อที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเนื้อหาที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้
 • เพื่อส่งผ่านหรือจัดให้มีการส่งโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมที่ไม่ได้ร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือการเชิญชวนที่คล้ายคลึงกันในรูปแบบอื่น ๆ (สแปม)
 • เพื่อส่งผ่านข้อมูลโดยรู้อยู่แล้ว ส่ง หรือ อัพโหลดสื่อใด ๆ ที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา โปรแกรมบันทึกการกดแป้นพิมพ์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งออกแบบมาเพื่อก่อให้เกิดผลเสียต่อการทำงานของซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

กลับด้านบน


คุณยังตกลงว่าจะ

 • ไม่ทำสำเนา ทำซ้ำ คัดลอก หรือจำหน่ายต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เราในรูปแบบที่ฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดในข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ดังปรากฏในหน้าเว็บนี้
 • ไม่เข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต ขัดขวาง ทำลาย หรือรบกวน
 • ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เรา
 • อุปกรณ์หรือเครือข่ายที่จัดเก็บเว็บไซต์ของเรา
 • ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในให้บริการเว็บไซต์ของเรา
 • อุปกรณ์หรือเครือข่ายหรือซอฟท์แวร์ที่เป็นของหรือใช้งานโดยบุคคลภายนอก

กลับด้านบน


บริการแบบโต้ตอบ

เราอาจให้บริการแบบโต้ตอบบนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • ห้องสนทนา
 • กระดานข่าว
  ("บริการแบบโต้ตอบ").

ในกรณีที่เราให้บริการแบบโต้ตอบ เราจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเภทของบริการที่นำเสนอแก่คุณ บริการดังกล่าวมีการจำกัดความเหมาะสมหรือไม่ และใช้วิธีจำกัดความเหมาะสมในรูปแบบใด (รวมถึงเป็นแบบที่มีคนคอยให้บริการหรือระบบอัตโนมัติ)

เราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้งาน (โดยเฉพาะสำหรับเด็ก) จากบุคคลภายนอกภายนอก เมื่อมีการใช้บริการแบบโต้ตอบบนเว็บไซต์ของเรา และเราจะตัดสินเป็นรายกรณีไปว่าควรมีการจำกัดความเหมาะสมของบริการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (รวมถึงประเภทของการจำกัดความเหมาะสมที่จะใช้) ตามความเสี่ยงดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เราไม่มีหน้าที่ดูแล ตรวจตรา หรือจำกัดความเหมาะสมของบริการแบบโต้ตอบที่เราจัดให้บนเว็บไซต์ของเรา และเราขอประกาศโดยชัดแจ้งว่าจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการแบบโต้ตอบโดยผู้ใช้งานในกรณีที่ฝ่าฝืนมาตรฐานของเนื้อหา ไม่ว่าบริการนั้นจะมีการจำกัดความเหมาะสมหรือไม่ก็ตาม

การที่ผู้เยาว์จะใช้บริการแบบโต้ตอบของเราจะต้องได้รับการยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราแนะนำให้ผู้ปกครองที่อนุญาตให้บุตรหลานของตนใช้บริการแบบโต้ตอบอธิบายให้บุตรหลานเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของโลกออนไลน์ เนื่องจากการจำกัดความเหมาะสมไม่ได้ช่วยให้ปลอดภัยเสียทีเดียว ผู้เยาว์ที่ใช้บริการแบบโต้ตอบควรรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่พวกเขา

ในกรณีที่เรามีการจำกัดความเหมาะสมของบริการแบบโต้ตอบ โดยปกติแล้วเราจะให้ช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมไว้ เผื่อกรณีมีปัญหาหรือข้อยุ่งยากเกิดขึ้น

กลับด้านบน


มาตรฐานของเนื้อหา

มาตรฐานของเนื้อหานี้ใช้กับสื่อทั้งหมดที่คุณลงในเว็บไซต์ของเรา (สิ่งที่แบ่งปัน) และบริการแบบโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่แบ่งปันดังกล่าว

คุณต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์และข้อกำหนดของมาตรฐานต่อไปนี้ ซึ่งมีผลบังคับครอบคลุมเนื้อหาแต่ละส่วนและเนื้อหาทั้งหมดของสิ่งที่แบ่งปัน

กลับด้านบน


สิ่งที่แบ่งปันต้อง

 • ถูกต้อง (ในกรณีที่แสดงข้อเท็จจริง)
 • แท้จริง (ในกรณีที่แสดงความคิดเห็น)
 • เป็นไปตามกฎหมายในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ที่มีการโพสต์

กลับด้านบน


สิ่งที่แบ่งปันต้องไม่

 • มีสื่อใด ๆ ที่ทำให้บุคคลเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • มีสื่อใด ๆ ที่ลามกอนาจาร ก้าวร้าว มีเจตนามุ่งร้าย หรือปลุกระดม
 • สนับสนุนสื่อทางเพศอย่างชัดแจ้ง
 • สนับสนุนความรุนแรง
 • สนับสนุนการแบ่งแยกชนชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ
 • ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
 • มีแนวโน้มที่จะหลอกลวงบุคคลอื่น
 • ละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายใด ๆ ที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น หน้าที่ตามสัญญาหรือหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับ
 • สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย
 • ข่มขู่ คุกคาม หรือรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความรำคาญ ความไม่สะดวกสบาย หรือความกังวลที่ไม่จำเป็น
 • มีแนวโน้มที่จะก่อกวน ทำให้อารมณ์เสีย สร้างความอับอาย สร้างความตื่นตระหนก หรือรบกวนบุคคลอื่น
 • ใช้เพื่อเลียนแบบบุคคล หรือเพื่อปลอมแปลงตัวตนของคุณ หรือเชื่อมโยงกับบุคคลอื่น
 • ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นข้อมูลจากเรา ทั้งที่ไม่ใช่
 • ให้คำแนะนำ ส่งเสริม หรือสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น (ตัวอย่างเท่านั้น) การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด

กลับด้านบน


การระงับและการยกเลิก

เราจะพิจารณาว่ามีการละเมิดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศนี้จากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา เมื่อพบว่ามีการละเมิดนโยบายนี้ เราอาจดำเนินการตามที่เห็นสมควร

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศนี้ถือว่าเป็นการละเมิดในสาระสำคัญของข้อตกลงการใช้งานดังปรากฏในหน้าเว็บนี้ซึ่งคุณได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ของเราต่อเมื่อปฏิบัติตาม และอาจส่งผลให้เราต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้

 • เพิกถอนสิทธิ์ของคุณในการใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นการชั่วคราวหรือถาวรโดยทันที
 • ลบโพสต์หรือสื่อที่คุณอัพโหลดมายังเว็บไซต์ของเราเป็นการชั่วคราวหรือถาวรโดยทันที
 • ออกหนังสือเตือนให้แก่คุณ
 • ดำเนินคดีตามกฎหมายกับคุณเพื่อเรียกร้องให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) อันเป็นผลมาจากการละเมิด
 • ดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติมกับคุณ
 • เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายตามที่เราเห็นควรว่าจำเป็น

เราจะไม่รับผิดต่อการกระทำที่เกิดขึ้นเพื่อโต้ตอบการละเมิดต่อนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศนี้ การโต้ตอบดังที่ระบุในนโยบายนี้มิได้ถูกจำกัดไว้ และเราอาจดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เราเห็นว่าสมควรแก่เหตุ

กลับด้านบน


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

เราอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศเมื่อใดก็ได้โดยแก้ไขหน้าเว็บนี้ คุณควรตรวจสอบหน้าเว็บนี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบข้อเปลี่ยนแปลงที่เราจัดทำ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลผูกพันคุณตามกฎหมาย ข้อกำหนดบางประการที่ระบุในนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศนี้อาจถูกแทนที่โดยข้อกำหนดหรือประกาศที่เผยแพร่ในส่วนอื่นบนเว็บไซต์ของเรา

กลับด้านบน


ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

www.michelin.com.th คือเว็บไซต์ที่จัดทำโดยบริษัท สยามมิชลิน จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”) เราได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศออสเตรเลียและมีสำนักงานที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 252 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

กลับด้านบน


การเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราเป็นการอนุญาตแบบชั่วคราวเท่านั้น และเราสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนหรือแก้ไขบริการที่เราจัดหาให้บนเว็บไซต์ของเราโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ (ดูด้านล่าง) เราจะไม่รับผิดหากเว็บไซต์ของเราไม่สามารถใช้งานได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ในบางครั้ง เราอาจสงวนการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราบางส่วนหรือทั้งหมดไว้สำหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกับเราเท่านั้น

หากคุณเลือกหรือได้รับรหัสระบุตัวตนผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือข้อมูลใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก ทางเรามีสิทธิ์ยกเลิกการใช้งานรหัสระบุตัวตนผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน ไม่ว่าคุณกำหนดเองหรือที่เรากำหนดให้ เมื่อใดก็ได้ หากเราเห็นว่าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงการใช้งานนี้

เมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของเราดังที่ระบุในหน้านี้ คุณต้องรับผิดชอบในการดำเนินการทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับคุณเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ คุณยังต้องรับผิดชอบดูแลให้แน่ใจว่าบุคคลทั้งหมดที่เข้าสู่เว็บไซต์ของเราผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณได้รับทราบและปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวนี้

กลับด้านบน


สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นเจ้าของหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์ของเราและสื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา ผลงานเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ทั่วโลก โดยมีการสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด

คุณอาจพิมพ์สำเนาหนึ่งฉบับ และดาวน์โหลดข้อความบางส่วนในหน้าใดหน้าหนึ่งหรือหลายหน้าจากเว็บไซต์ของเราเพื่อการอ้างอิงส่วนบุคคลและคุณอาจชักชวนผู้อื่นในองค์กรของคุณให้ดูสื่อที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราได้

คุณต้องไม่แก้ไขเอกสารหรือสำนาดิจิตอลของสื่อใด ๆ ที่คุณสั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม และคุณต้องไม่ใช้ภาพประกอบ รูปถ่าย ลำดับภาพหรือเสียง หรือภาพกราฟิกโดยแยกต่างหากจากข้อความที่แนบมาด้วย

รวมถึงต้องกล่าวอ้างอิงถึงสถานะผู้จัดทำสื่อบนเว็บไซต์ของเรา (และของผู้สนับสนุนที่ระบุ) เสมอ

คุณต้องไม่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยมิได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวจากทางเราหรือผู้ให้ลิขสิทธิ์ของเรา

หากคุณพิมพ์ คัดลอก หรือดาวน์โหลดส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เราซึ่งละเมิดต่อข้อตกลงการใช้งานนี้ สิทธิ์ของคุณในการใช้งานเว็บไซต์ของเราจะยุติลงทันทีและคุณต้องคืนหรือทำลายสำเนาต่าง ๆ ที่คุณจัดทำขึ้นจากสื่อดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเรา

กลับด้านบน


ความเชื่อถือในข้อมูลที่โพสต์

ความคิดเห็นหรือสื่ออื่นใดที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำว่าเรื่องใดน่าเชื่อถือ ดังนั้น เราปฏิเสธความรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเชื่อถือในสื่อดังกล่าวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือบุคคลอื่นใดที่อาจได้รับทราบเนื้อหาของสื่อดังกล่าว

กลับด้านบน


เว็บไซต์ของเรามีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ

เรามุ่งเน้นที่จะปรับปรุงเว็บไซต์ของเราเป็นประจำ และอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเมื่อใดก็ได้ หากมีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เราอาจระงับการเข้าสู่เว็บไซต์ของเราชั่วคราว หรือปิดเว็บไซต์อย่างไม่มีกำหนด สื่อใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราอาจล้าสมัยตามกาลเวลา และเราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงสื่อดังกล่าว

กลับด้านบน


ความรับผิดของเรา

สื่อที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรานั้นไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน หรือการรับรองใด ๆ ในความถูกต้องของสื่อ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ทางเรา สมาชิกอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเราขอประกาศโดยชัดแจ้งว่าจะไม่รับผิดในกรณีดังต่อไปนี้

 • เงื่อนไข การรับประกัน และข้อตกลงอื่นทั้งหมด ที่อาจมีนัยยะเป็นอื่นโดยตัวบทกฎหมาย กฎหมายจารีตประเพณี หรือหลักความเป็นธรรม
 • ความรับผิดใด ๆ ต่อการสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราหรือการใช้งาน การไม่สามารถใช้งานได้ หรือผลจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ใด ๆ ที่ถูกเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา และสื่อใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความรับผิดต่อ
 • การสูญเสียรายรับหรือรายได้
 • การสูญเสียธุรกิจ
 • การสูญเสียผลกำไรหรือสัญญา
 • การสูญเสียเงินออมที่คาดไว้
 • การสูญเสียข้อมูล
 • การสูญเสียค่าความนิยม
 • การบริหารจัดการหรือเวลาในการทำงานที่สูญเปล่า

การสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าเกิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเมิดสัญญา หรืออื่นใดก็ตาม แม้ว่าจะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขนี้ไม่เป็นการยกเว้นการใช้สิทธิเรียกร้องต่อกรณีการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีรูปร่างของคุณหรือสิทธิเรียกร้องอื่นใดต่อการสูญเสียทางการเงินอันเป็นผลโดยตรงที่ไม่ได้ถูกยกเว้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ การยกเว้นข้างต้น ไม่ส่งผลต่อความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลอันเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือความรับผิดของเราต่อการแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยการฉ้อฉลหรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐาน หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถละเว้นหรือจำกัดได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลับด้านบน


ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการเยี่ยมชมเว็บไซต์เราของคุณ

เราประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราดังปรากฏในหน้าเว็บนี้ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณยินยอมให้มีการประมวลผลดังกล่าวและคุณรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้นั้นถูกต้อง

กลับด้านบน


การอัพโหลดสื่อขึ้นเว็บไซต์ของเรา

เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้คุณสมบัติที่อนุญาตให้คุณอัพโหลดสื่อขึ้นเว็บไซต์ของเราได้ หรือดำเนินการติดต่อกับผู้ใช้งานอื่น ๆ ของเว็บไซต์เรา คุณต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของเนื้อหาที่กำหนดไว้ในนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของเราดังปรากฏในหน้าเว็บนี้ คุณรับประกันว่าสื่อที่แบ่งปันดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและคุณจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราในกรณีที่มีการละเมิดการรับประกันดังกล่าว

สื่อใด ๆ ที่คุณอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ของเราจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ ทางเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ คัดลอก เผยแพร่ และเปิดเผยสื่อดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ นอกจากนี้ เรายังมีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยตัวตนของคุณให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าสื่อที่คุณโพสต์หรืออัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ของเรานั้นเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าว

เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลภายนอกใด ๆ สำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของสื่อที่คุณหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราอื่นใดโพสต์หรืออัพโหลด

เรามีสิทธิ์ที่จะลบสื่อ หรือโพสต์ใด ๆ ของคุณบนเว็บไซต์ของเราหากเราเห็นว่าสื่อดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเนื้อหาที่กำหนดไว้ในนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของเราดังปรากฏในหน้าเว็บนี้

กลับด้านบน


ไวรัส การเจาะระบบ และความผิดอื่น ๆ

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราในทางที่ผิดโดยการปล่อยไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดตรรกะ หรือสื่อที่มุ่งร้ายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ทั้งที่รู้อยู่แล้ว คุณต้องไม่พยายามรับการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บเว็บไซต์ของเราหรือเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ คอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราโดยมิได้รับอนุญาต คุณต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ของเราผ่านการโจมตีแบบการขัดขวางการให้บริการหรือการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย

หากมีการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว ถือว่าคุณได้กระทำความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดอันเกิดจากคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เราจะดำเนินการแจ้งการละเมิดดังกล่าวไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวโดยการเปิดเผยตัวตนของคุณให้หน่วยงานรับทราบ ในกรณีที่มีการละเมิดดังกล่าว สิทธิ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์ของเราจะยุติลงในทันที

เราจะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย ไวรัส หรือสื่อที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่นใดที่อาจติดต่อไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือสื่อที่มีกรรมสิทธิ์อื่น ๆ อันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์ของเรา หรือจากการดาวน์โหลดสื่อใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นใดที่ถูกเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา

กลับด้านบน


การสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา

คุณอาจสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์เราได้ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องดำเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือหาผลประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ คุณต้องไม่สร้างลิงก์เพื่อบ่งชี้ถึงการเชื่อมโยง การยินยอม หรือการรับรองในส่วนของเราที่ไม่มีอยู่จริง

คุณต้องไม่สร้างลิงก์จากเว็บไซต์ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ

เว็บไซต์ของเราต้องไม่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์อื่นใด หรือคุณต้องไม่สร้างลิงก์ไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เราที่นอกเหนือจากหน้าหลัก ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอนุญาตให้สร้างลิงก์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ เว็บไซต์ที่คุณสร้างลิงก์เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเราต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของเนื้อหาในทุกประการตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของเราดังปรากฏในหน้าเว็บนี้

หากคุณต้องการใช้สื่อใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากที่ระบุมาข้างต้น กรุณาส่งคำร้องขอมาที่ customer.support@michelin.com 

กลับด้านบน


ลิงก์จากเว็บไซต์ของเรา

ในกรณีที่เว็บไซต์ของเรามีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอก ให้ถือว่าลิงก์ดังกล่าวเป็นเพียงการให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น ทางเราไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาของลิงก์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อลิงก์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าวหรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ลิงก์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

กลับด้านบน


เครื่องหมายการค้า

มิชลิน มิชลินแมน (บีเดนดัม) และชื่อสินค้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนและเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด หรือบริษัทในกลุ่มมิชลิน

กลับด้านบน


การเปลี่ยนแปลง

เราอาจดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงการใช้งานเมื่อใดก็ได้โดยแก้ไขหน้าเว็บนี้ คุณควรตรวจสอบหน้าเว็บนี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบข้อเปลี่ยนแปลงที่เราจัดทำเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลผูกพันคุณ ข้อกำหนดบางประการที่ระบุในข้อตกลงการใช้งานนี้อาจถูกแทนที่โดยข้อกำหนดหรือประกาศที่เผยแพร่ในส่วนอื่นบนเว็บไซต์ของเรา

กลับด้านบน


ปัญหาของคุณ

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อ customer.support@michelin.com

ขอขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

กลับด้านบน