กิจกรรม
ล่าสุดของคุณ
!

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือที่เก็บประวัติการใช้งานของคุณ

เราได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากการค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

???private_mode_title???

???private_mode_text???

ยางรถยนต์ที่ถูกเรียกดูล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกเรียกดูล่าสุด

การค้นหาครั้งล่าสุด

การขับขี่อย่างปลอดภัย

แรงดันลมยาง

 

ตรวจสอบแรงดันลมยางของคุณ

การตรวจแรงดันลมยางทุกๆ 2 อาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อยางเริ่มเย็น (เช่น ยางที่ไม่ได้ออกไปวิ่งอย่างน้อย 2  ชั่วโมง หรือวิ่งมาน้อยกว่า 3  กม. ในความเร็วต่ำ) ตรวจสอบว่าคุณได้ปรับแรงดันแล้วหากคุณวัดแรงดันหลังจากขับขี่ เช่น กับยางที่ยังร้อน ในกรณีนี้ ให้อ้างอิงไปยังคำแนะนำของผู้ผลิต

  • อย่าปล่อยลมยางขณะที่ยางยังร้อนอยู่
  • อย่าลืมปิดฝาปิดวาล์ว หลังจากตรวจเช็คแล้ว
  • ยางที่เติมด้วยไนโตรเจนต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจำ
  • ใช้แรงดันลมยางที่ผู้ผลิตแนะนำ

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับยางที่ใช้วิ่งบนถนน ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับยางใช้แข่ง หรือการแข่งขันอื่น

แรงดันลมยาง