กิจกรรม
ล่าสุดของคุณ
!

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือที่เก็บประวัติการใช้งานของคุณ

เราได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากการค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

???private_mode_title???

???private_mode_text???

ยางรถยนต์ที่ถูกเรียกดูล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกเรียกดูล่าสุด

การค้นหาครั้งล่าสุด

การขับขี่อย่างปลอดภัย

อายุและสมรรถภาพ

 

 

ความเก่าของยาง

ความเก่าของยาง

 ความเก่าของยางจะส่งผลต่อสมรรถภาพและความปลอดภัยของยาง

ทำให้ไม่มีสิ่งเชื่อมโยงระหว่างอายุยางกับการสึกหรอ เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษาและการใช้งานยาง

ตัวอย่างเช่น ยางใหม่ที่อยู่นิ่งๆ หรือเก็บไว้ใกล้สถานีให้บริการไฟฟ้า จะแสดงสัญญาณการเกิดความเสียหาย (การแตก) ในบริเวณแก้มยาง ทำให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพและแรงดันลมยาง

 

ข้อจำกัดในการใช้งานหากดอกยางใช้งานจนถึงขีดจำกัดทางเทคนิคหรือที่กฎหมายกำหนดแล้ว ก็ควรเปลี่ยนยางได้

ขีดจำกัดทางเทคนิคจะแสดงโดยสะพานยาง (0.8 มม. สำหรับยางมิชลิน)
ขีดจำกัดทางกฎหมาย มีลำดับความสำคัญมากกว่าขีดจำกัดทางเทคนิค (เพราะจะเคร่งครัดกว่า)

 

 

 

 

คำแนะนำเรื่องอายุการใช้งานยาง


ยางรถทำมาจากวัตถุดิบและสารประกอบที่เป็นยาง เพราะคุณสมบัติของยางเป็นส่วนที่สำคัญของหน้าที่ของยางรถ

คุณสมบัติเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ที่กำหนดสภาพยางตลอดการใช้งาน เช่น สภาพอากาศ การเก็บรักษา การใช้งาน (การบรรทุกน้ำหนัก ความเร็ว แรงดันลมยาง...) ปัจจัยที่เกี่ยวกับการสึกหรอมีความหลากหลายมากจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ายางรถจะมีอายุการใช้งานนานเท่าใด

ยางรถมอเตอร์ไซค์/สกูตเตอร์ได้ตรวจสอบบ้างหรือไม่ โดยผู้เชี่ยวชาญนอกเหนือจากการตรวจเช็คปกติ

 

 

หลังจากใช้งานไป 5  ปี ยางต้องได้รับการตรวจเช็คทุกปี

หลังจากใช้งานไป 10 ปี เราแนะนำให้เปลี่ยนยาง แม้จะยังอยู่ในสภาพดี หรือยังไม่ถึงขีดจำกัดของดอกยางที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย มาตรการนี้จะใช้กับยางในและส่วนประกอบอื่นๆ (เทปรองขอบล้อ) หากผู้ผลิตไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น สำหรับยางMichelin Bibmousse