กิจกรรม
ล่าสุดของคุณ
!

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือที่เก็บประวัติการใช้งานของคุณ

เราได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากการค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

???private_mode_title???

???private_mode_text???

ยางรถยนต์ที่ถูกเรียกดูล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกเรียกดูล่าสุด

การค้นหาครั้งล่าสุด

การขับขี่อย่างปลอดภัย

ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับทุกคน

มิชลินมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่มเติมเพื่อช่วยชีวิตคนให้ได้มากที่สุด

ความท้าทายในการทำให้เกิดความปลอดภัยบนถนน

ทุกๆ ปี คนจำนวน 1.2 ล้านคนเสียชีวต และอีก 50 ล้านคน บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นสาเหตุแรกๆ ของการเสียชีวิตของคนรุ่นใหม่ รัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ และธุรกิจต่างๆ ต้องพยายามทำให้ถนนมีความปลอดภัยสำหรับทุกคน และจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกและการอบรมเพื่อผู้ใช้รถทุกคน

 

ความท้าทายในการทำให้เกิดความปลอดภัยบนถนน

 

แคมเปญสร้างจิตสำนึก

มิชลินยึดปฏิบัติตามกฎบัตรความปลอดภัยถนนยุโรปปี 2004 และช่วยยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและการฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้ถนนทุกคน จนถึงปัจจุบันนี้ มิชลินได้มุ่งมั่นทำกิจกรรมต่างๆ ใน 15 ประเทศในทวีปยุโรป เช่นเดียวกันกับแอฟริกา อเมริกา และเอเชีย หลังจากอินเดีย มิชลินกรุ๊ปได้จัดแคมเปญสำหรับคนรุ่นใหม่และผู้ขับขี่มือใหม่ในสหรัฐอเมริกา และบราซิลในปี 2014 ก่อนที่จะให้ความสนใจกับจีนในปี 2015

มิชลินได้ร่วมมือกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมกับองค์กรระหว่างประเทศ

http://www.goldenrules-fia-michelin.com/