กิจกรรม
ล่าสุดของคุณ
!

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือที่เก็บประวัติการใช้งานของคุณ

เราได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากการค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

???private_mode_title???

???private_mode_text???

ยางรถยนต์ที่ถูกเรียกดูล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกเรียกดูล่าสุด

การค้นหาครั้งล่าสุด

ค้นหายางมิชลินที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในชั่ววินาที ทำการค้นหาเพื่อดูว่ายางนี้เหมาะสมกับรถยนต์ของคุณหรือไม่
ตัวอย่าง BMW HP2 Megamoto 2016

นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายความเป็นส่วนตัวและการรายงานข้อมูลสินเชื่อของมิชลินสยาม

มิชลินสยาม (เราหรือทางเรา) มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเราหรือบุคคลที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เนื้อหาในหน้านี้กำหนดนโยบายของเราในการจัดการกับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าวยังครอบคลุมถึง “นโยบายการรายงานข้อมูลสินเชื่อ” และวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อหรือวงเงินสินเชื่อที่เรารวบรวมมาได้ (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า ข้อมูลสินเชื่อ)

นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสินเชื่อที่เราได้รวบรวม ครอบครอง ใช้งาน และเปิดเผย วิธีการที่คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล และวิธีการที่คุณสามารถร้องเรียนเรื่องการจัดการข้อมูลของเราในกรณีที่จำเป็น

คุณอาจได้รับแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลหากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากบริการบางประเภทโดยเฉพาะที่เรานำเสนอ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสอบถามทางอีเมล (ติดต่อเรา) บทวิจารณ์ของผู้บริโภคหรือบทวิจารณ์เกี่ยวกับยาง การสำรวจความคิดเห็น คุณสมบัติการแบ่งปันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น ปุ่ม “ถูกใจ” ในเฟซบุ๊ค หรือเครื่องมืออื่น ๆ) หรือโปรโมชั่น

เว็บไซต์นี้ไม่ได้รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากการเข้าสู่ระบบตามที่อยู่ IP ของผู้ใช้งานและข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ระยะเวลาในการเยี่ยมชมเว็บไซต์และประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้ ซึ่งจะถูกจดจำโดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์และถูกนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการระบบและจัดทำสถิติที่เราใช้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น

หลายส่วนในเว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ในการจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและจัดเก็บความชื่นชอบและข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ประสบการณ์ของคุณในการเยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์นี้อาจลดลงหากคุณปิดการใช้งานไม่ให้มีการจัดเก็บคุกกี้ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เราจัดเก็บและครอบครองข้อมูลสินเชื่อประเภทใดบ้าง?

เมื่อคุณดำเนินการร้องขอเพื่อซื้อสินค้าของเราด้วยสินเชื่อ เราอาจต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางสินเชื่อของคุณและบางครั้งเราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจากและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่หน่วยงานรายงานข้อมูลสินเชื่อในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง

 • ชื่อและที่อยู่เดิมและปัจจุบัน วันเกิด ทะเบียนนิติบุคคล เพศของคุณ
 • ข้อมูลที่คุณสมัครขอสินเชื่อเพื่อการค้า (รวมถึงชื่อของผู้ให้บริการสินเชื่อที่เกี่ยวข้องแต่ละราย) ประเภทและจำนวนเงินของสินเชื่อดังกล่าว และข้อเท็จจริงที่เราเข้าถึงข้อมูลสินเชื่อผู้บริโภคของคุณเพื่อประเมินคำขอสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลที่เราและผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้สินเชื่อแก่คุณและประเภท ข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระคืนหนี้และจำนวนเงินสูงสุดของสินเชื่อที่เราให้หรือจะจัดหาให้
 • วันที่ที่เราหรือผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ ได้จัดทำสัญญาสินเชื่อกับคุณและวันที่สัญญาสิ้นสุดหรือยุติลง
 • ประวัติการชำระคืนหนี้ของคุณ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากเราหรือผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีในชั้นศาล ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่สามารถชำระหนี้ของบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะ
 • การชำระเงินที่เป็นหนี้สินกับทางเราหรือผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อที่จัดหาให้แก่คุณหรือสินเชื่อที่คุณเป็นผู้ค้ำประกัน
 • ข้อมูลการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินเชื่อที่ร้ายแรงของคุณ ไม่ว่าจะเป็นไปตามความคิดเห็นของเราหรือผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ ก็ตาม
 • ข้อมูลการประเมินของเราที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือทางสินเชื่อซึ่งมาจากทางเราหรือเครดิตบูโรบางส่วนหรือทั้งหมดตามข้อมูลที่ระบุข้างต้น ไม่ว่าคุณจะทำข้อตกลงกับเราหรือผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่จัดหาให้แก่คุณก็ตาม

เรารวบรวมข้อมูลสินเชื่อจากคำขอสินเชื่อของคุณและอาจรวบรวมจากเครดิตบูโร ผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ ผู้ขอสินเชื่อร่วม ผู้ค้ำประกัน เอกสารอ้างอิงอื่นที่คุณมอบให้ องค์กรตรวจสอบหลักทรัพย์ค้ำประกันที่คุณเสนอ เช่น ผู้ประเมิน องค์กรที่ออกเอกสารระบุตัวตนของคุณ และผู้ให้บริการของเราที่มีส่วนช่วยเหลือเราในการจัดหาสินเชื่อ รวมถึงผู้ทวงหนี้และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย


การครอบครองและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสินเชื่อของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสินเชื่อที่คุณส่งมาให้อาจถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าในระบบของเราหรือระบบของผู้ให้บริการของเราก็ตาม ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสินเชื่อดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองโดยการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม นอกจากนี้ เรายังกำหนดให้ผู้ให้บริการของเราดำเนินการตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและให้มีหน้าที่ผูกพันในการเก็บรักษาความลับเมื่อครอบครองและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสินเชื่อใด ๆ ก็ตาม


วัตถุประสงค์ที่เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณอาจได้รับการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลหากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากบริการบางประเภทโดยเฉพาะที่เรานำเสนอ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสอบถามทางอีเมล (ติดต่อเรา) บทวิจารณ์ของผู้บริโภคหรือบทวิจารณ์เกี่ยวกับยาง การสำรวจความคิดเห็น คุณสมบัติการแบ่งปันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น ปุ่ม “ถูกใจ” ในเฟซบุ๊ค หรือเครื่องมืออื่น ๆ) หรือโปรโมชั่นเฉพาะ ในแต่ละกรณี เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เพื่อให้บริการที่คุณแจ้งว่าต้องการมีส่วนร่วมเท่านั้น คุณมีโอกาสเลือกที่จะยกเลิกการติดต่อในอนาคตได้หากคุณต้องการ ในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้เรารวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ กรุณาอย่าส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่เรา

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งกับซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการดังกล่าวมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยและเป็นความลับตามข้อตกลงในสัญญา และต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่จำเป็นต่อการให้บริการในความรับผิดชอบของตนเท่านั้น


วัตถุประสงค์ที่เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อของคุณ

 

 

 

 

 • ดำเนินการตัดสินใจว่าจะให้สินเชื่อแก่คุณหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคุณ หรือรับคุณเป็นผู้ค้ำประกันหรือไม่
 • แจ้งพันธะหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อให้คุณทราบและให้ความช่วยเหลือแก่คุณเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดสัญญา
 • ดำเนินการทวงหนี้และบังคับหลักทรัพย์ค้ำประกันที่วางไว้ในส่วนของผู้ค้ำประกัน
 • การจัดการกับข้อร้องเรียนและการให้ความช่วยเหลือผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ เพื่อดำเนินการแบบเดียวกัน
 • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก
 •  

   

   

   

  เราได้รับบริการจากบริษัทอื่น ๆ ในเครือมิชลินและผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งบางส่วนอาจตั้งอยู่นอกประเทศไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลในต่างประเทศ” ด้านล่าง) และข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปยังหน่วยงานดังกล่าวด้วยวัตถุประสงค์นี้


  บุคคลภายนอกที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจรวมถึง

  • บริษัทที่เกี่ยวข้องในเครือมิชลินที่อยู่นอกประเทศไทย
  • บุคคลที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เพื่อให้เราสามารถจัดหาหรือจัดการบริการหรือธุรกรรมตามที่คุณร้องขอได้ ซึ่งรวมถึง
  • ผู้ให้บริการ เช่น บริการไปรษณีย์ ตัวแทนการจัดส่ง ตัวแทนบริการและให้ความช่วยเหลือ ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า
  • ผู้ให้บริการที่เราทำสัญญาช่วงให้ดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงระหว่างคุณกับทางเรา
  • ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย การตรวจสอบบัญชี การชำระหนี้ การประเมินค่า และผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ๆ ที่มีหน้าที่รักษาความลับให้แก่เรา
  • ผู้ให้บริการด้านการวิจัยเชิงวิเคราะห์และการวิจัยตลาดซึ่งให้บริการด้านการตลาด การวิจัยตลาด หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนธุรกิจของเรา
  • ผู้รับประกัน ผู้ประเมิน และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  • ผู้ค้ำประกันของคุณและบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคุณ
  • ผู้ทวงหนี้
  • หน่วยงานรายการการฉ้อโกง
  • นักลงทุนในอนาคต ผู้ซื้อ หรือบุคคลที่ต้องการรับผลประโยชน์ในส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจเราเป็นครั้งคราวไป
  • บุคคลที่เรามีพันธะหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติ รวมถึงผู้ควบคุมกฎระเบียบ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม (ซึ่งบางส่วนหรือทั้งหมดอาจอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย) ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อต่อบุคคลภายนอก

  การเปิดเผยข้อมูลในต่างประเทศ

  มิชลินสยามเป็นส่วนหนึ่งในเครือมิชลิน และเนื่องมาจากโครงสร้างการบริหารจัดการ ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสินเชื่ออาจไม่ได้อยู่ในประเทศไทย แม้ว่าเราจะไม่สามารถจัดทำรายชื่อประเทศทั้งหมดที่ข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปในบางครั้งได้ แต่ประเทศดังกล่าวมักเป็นประเทศที่มิชลินมีสาขาตั้งอยู่ทั่วโลก รายชื่อประเทศดังกล่าวมีอยู่ในเว็บไซต์ของ มิชลินสยาม http://moto.michelin.co.th/ องค์กรที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอาจต้องเปิดเผยข้อมูลที่เราแบ่งปันให้ต่อไปตามกฎหมายต่างประเทศ


  การร้องขอสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสินเชื่อ

  นโยบายความเป็นส่วนตัวของมิชลินทำให้คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางเราครอบครองอยู่ได้โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Officer) (รายละเอียดการติดต่อตามที่ปรากฏด้านล่าง) โดยทางเราจะพยายามดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวภายใน 30 วัน

  นโยบายความเป็นส่วนตัวของมิชลินทำให้คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางเราครอบครองอยู่ได้โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวตามรายละเอียดการติดต่อที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้


  ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นบางประการต่อการใช้สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีดังต่อไปนี้

  • การปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยหรือคำสั่งศาล/ศาลยุติธรรม
  • การเข้าถึงข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ
  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทางกฎหมายที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้นระหว่างคุณและ สยามมิชลิน และไม่สามารถเข้าถึงได้โดยกระบวนการเปิดเผยพยานหลักฐาน
  • การเข้าถึงข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไม่สมเหตุสมผลต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจทางการค้าที่ละเอียดอ่อน
  • การเข้าถึงข้อมูลที่อาจผิดกฎหมาย
  • การร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ไร้สาระหรือเพื่อก่อความรำคาญ
  • ทางเรามีเหตุให้เชื่อว่าการเข้าถึงข้อมูลจะก่อให้เกิดภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคลหรือสาธารณสุขหรือความปลอดภัยของสาธารณชน

  การร้องขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสินเชื่อ

  นโยบายความเป็นส่วนตัวของมิชลินทำให้คุณมีสิทธิ์เรียกร้องให้ทางเราดำเนินการแก้ไข/ปรับเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ทางเราครอบครองอยู่ให้ถูกต้อง หากคุณต้องการดำเนินการดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Officer) ตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่างนี้

  โดยปกติแล้ว ทางเราจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่ร้องขอ ในกรณีที่เกิดเหตุล่าช้า เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เรายินดีให้บริการแก้ไขข้อมูลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


  ข้อร้องเรียนและข้อพิพาท

  หากคุณมีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของมิชลิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Officer) (ดูรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง)

  หนังสือตอบรับข้อร้องเรียนจะถูกส่งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียน เราจะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียนหากเราไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของคุณได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้และระบุวันที่ที่ทางเราคาดว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ


  ติดต่อเรา

  หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามปัญหาเฉพาะหรือทั่วไปเกี่ยวกับสยามมิชลินรวมถึงแนวทางปฏิบัติและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อ

  ชื่อ: Privacy Officer
  อีเมล: privacy.officer@au.michelin.com
  ที่อยู่: 51 - 57 Fennell Street, Port Melbourne, VIC, 3207