กิจกรรม
ล่าสุดของคุณ
!

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือที่เก็บประวัติการใช้งานของคุณ

เราได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากการค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

???private_mode_title???

???private_mode_text???

ยางรถยนต์ที่ถูกเรียกดูล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกเรียกดูล่าสุด

การค้นหาครั้งล่าสุด

วิธีการเลือกยาง

ความเร็วและดัชนีแบกรับน้ำหนักสูงสุด

อัตราความเร็วสูงสุดที่ยางทนได้

อัตราความเร็วสูงสุดที่ยางทนได้ระบุถึงความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถรับน้ำหนักได้ระบุโดยดัชนีการแบกน้ำหนักสูงสุดภายใต้เงื่อนไขของการใช้งานที่กำหนดโดยผู้ผลิต

อัตราความเร็วสูงสุดที่ยางทนได้

ดัชนีแบกน้ำหนักสูงสุด

เป็นรหัสที่เป็นตัวเลขที่ระบุถึงน้ำหนักสูงสุดที่ยางสามารถแบกได้ความเร็วที่กำหนดโดยอัตราความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถทนได้ภายใต้เงื่อนไขของการใช้งานที่กำหนดโดยผู้ผลิต

ดัชนีแบกน้ำหนักสูงสุด