กิจกรรม
ล่าสุดของคุณ
!

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือที่เก็บประวัติการใช้งานของคุณ

เราได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากการค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

???private_mode_title???

???private_mode_text???

ยางรถยนต์ที่ถูกเรียกดูล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกเรียกดูล่าสุด

การค้นหาครั้งล่าสุด

กฎระเบียบ

รถจักรยานยนต์ทุกคันถูกสร้างโดยใช้ส่วนประกอบที่ตรงกับข้อกำหนดของผู้ผลิต

การปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและผู้ผลิตยางเป็นสิ่งสำคัญ เพราะรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนกฎทางหลวง คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  • ขนาดของยางสำหรับล้อหน้าและด้านหลังกำหนดโดยผู้ผลิต
  • การจัดอันดับสมรรถนะ (การแบกน้ำหนักและความเร็ว) ซึ่งอย่างน้อยควรเท่ากับคำแนะนำของผู้ผลิต
  • โครงยางแบบเดียวกัน (เรเดียลหรือทแยง) ในล้อหน้าและหลัง (เว้นแต่ผู้ผลิตจะกำหนดเป็นอย่างอื่น)

 

มีกฎบางข้อที่ต้องตระหนักรู้ไว้เสมอแม้ว่าจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกฎทางหลวง

  • เลือกยางที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน (เซอร์กิต สปอร์ต ทัวริ่ง)
  • หลีกเลี่ยงการใช้ยางจาก 2 ยี่ห้อ เนื่องจากผู้ผลิตแต่ละรายออกแบบยางมาเพื่อใช้คู่กัน (ทั้งหน้าและหลัง) ดังนั้น สเป็คของยางจะแตกต่างกัน คุณสามารถใช้ยางจากต่างยี่ห้อได้ในกรณีฉุกเฉินหรือกรณียาวรั่วเท่านั้น