กิจกรรม
ล่าสุดของคุณ
!

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือที่เก็บประวัติการใช้งานของคุณ

เราได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากการค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

???private_mode_title???

???private_mode_text???

ยางรถยนต์ที่ถูกเรียกดูล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกเรียกดูล่าสุด

การค้นหาครั้งล่าสุด

วิธีการเลือกยาง

วิธีการดูยางรถ

แบบไม่มียางใน

ไม่ใช้ยางใน เมื่อวางบนขอบที่ไร้ยาง หรือเรียกว่า TL

 

ด้านหลังยาง

ทิศทางการหมุนของด้านหลังของยาง ซึ่งระบุด้วยลูกศรตรงแก้มยาง

 

มิชลิน

ผู้ผลิตยาง

 

ดัชนีแบกรับน้ำหนักสูงสุด 73

เช่น 73 สอดคล้องกับการแบกน้ำหนัก 805 ปอนด์ (365 กก.) ต่อยาง

 

Radial

 

ไพล็อตพาวเวอร์ 3

ชื่อรุ่นของยาง

 

 190

ความกว้างด้านนอกของยางสูงสุด ในหน่วยมิลลิเมตร

 

 55

อัตราส่วนลักษณะ ความสูงแบบตัดขวางของยางที่หารโดยความกว้างของยาง

 

 R

โครงยางแบบเรเดียล

 

 17

เส้นผ่าศูนย์กลางของขอบยาง ในหน่วยนิ้ว (1 นิ้ว = 2.54 ซม.)