กิจกรรม
ล่าสุดของคุณ
!

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือที่เก็บประวัติการใช้งานของคุณ

เราได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากการค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

???private_mode_title???

???private_mode_text???

ยางรถยนต์ที่ถูกเรียกดูล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกเรียกดูล่าสุด

การค้นหาครั้งล่าสุด

รอยแตกบนยางที่เกิดจากความเย็น

ยางสำหรับใช้แข่งขันและไฮเปอร์สปอร์ต อุณหภูมิที่สูง (เกี่ยวข้องกับระดับการยึดเกาะที่สูง) ต้องใช้ยางแบบพิเศษเพื่อความทนทาน

เนื้อยางแบบนิ่มจะมีจุดแตกที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส การใช้ยางในอุณหูมิเท่านี้หรือน้อยกว่า อาจทำให้หน้ายางหรือส่วนอื่นๆ ของยางแตกได้

ยางต้องได้รับการเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่กล่าวไป หากเกิดปัญหานี้ ก็ไม่ควรใช้ยางนี้ต่อไป

คำแนะนำของเรา
  • อย่าให้ยางอยู่ท่ามกลางอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการผิดรูปของยาง
  • ตรวจสอบว่ายางถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิที่มากกว่า 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนนำมาใช้หรือถอดเก็บไว้
  • หากสังเกตุได้ว่ายางมีรอยแตก ยางเส้นนั้นไม่สมควรนำมาใช้
Pressure recommendations

กำหนดอุณหภูมิที่ถูกต้อง

ยางต้องใช้เวลาในการอุ่นเครื่อง เพียงพอที่จะทำให้อุณหภูมิภายในสูงขึ้นจาก 50 องศาเซลเซียส เป็นมากกว่า 80 องศาเซลเซียส

ทุกครั้งที่เอารถมอเตอร์ไซค์ออกไปขี่ ให้ขี่ในความเร็วที่น้อยในระยะแรกเพื่อให้ยางอุ่นเครื่องเพื่อการประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนสูงสุด